Imprint

Adres oddziału

Rolety.com Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 3
PL-74-400 Dębno

mail. info@rolety.com info@allwetterschutz.de

Adres siedziby głównej

Sicht- und Allwetterschutz BS GmbH
Barnimstraße 18/19
D-15345 Eggersdorf b. Berlin

Odpowiedzialność za treść

Bert Schieferdecker

Sąd właściwy w Polsce

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy KRS

Numer Identyfikacji Podatkowej

PL 5971731476

Zarządzanie

Bert Schieferdecker